صفحه نخست » درباره
آموزشگاه ویژه
اولین مدرسه حرفه ای تخصصی و تکمیلی" گرافیک و ارتباطات" در ایران

2 دهه پیش­تر، زنده یاد مرتضی ممیز به همراه جمعی از مدرسان طراحی گرافیک در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور علاقه­مند بودند یک دانشکده هنری خاص را با تکیه بر تجربیات چندین ساله و مطالعه نظام‏های آموزشی معتبر جهان بر اساس نیازهای روز جامعه راه اندازی کنند. اما متأسفانه علیرغم تلاش­های بسیار طی قریب 9 ماه به نتیجه­ای نرسید.
در نیمه دوم سال 1384 آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه با عنوان «مدرسه ویژه، اولین مدرسه حرفه­ای تخصصی و تکمیلی طراحی گرافیک و ارتباطات در ایران» در پاسخ به همین نیازها یعنی؛ گسترش توانائی­های هنری و فعالیت حرفه­ای هنرجویان در بازار کار و تکمیل آموزش­های تخصصی آنان بنیانگذاری شده و با برگزاری دوره­های آموزشی مختلف در زمینه طراحی گرافیک و ارتباطات کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
هدف و آرمان «مدرسه ویژه» آن است که با دست­یابی به یک جایگاه و هویت معتبردر عرصه­های یاد شده، به صورت مرجعی برای آموزش­های تخصصی و تکمیلی در آید.
اعضاء اولین شورای طرح و برنامه­ریزی آموزشی مدرسه عبارت بودند از؛ مرتضی ممیز (رئیس شورا)- ابراهیم حقیقی، مسعود سپهر، شهرزاد اسفرجانی، رضا عابدینی، علیرضا صدر محمدی و امراله فرهادی. که پس از در گذشت ممیز، ابراهیم حقیقی ریاست شورا را به عهده گرفت.
مدرسه ویژه تا پایان سال 1389 توانسته است با یاری و حضور بیش از 120استاد ،72 عنوان کلاس­های تک‏درس مستقل در دوره­های 3 ماهه،9 عنوان دوره پیوسته 6 ماهه تا یکساله ،18 کارگاه آموزشی تخصصی ،23 نمایشگاه طراحی گرافیک، 13 شماره خبرنامه و بیش از 60  نشست تخصصی آزاد را در حوزه طراحی گرافیک ، ارتباطات و تبلیغات برگزارکرده و بیش از 2597 هنرجو را در خانواده کوچک و صمیمی خود آموزش دهد.

اولین شورای سیاستگذاری و طرح و برنامه :

Mr Momayezزنده یاد مرتضی ممیز Mr Haghighiابراهیم حقیقی
Mr Sepehrمسعود سپهر Mrs Esfarjaniشهرزاداسفرجانی
Mr SadreMoohamadiعلیرضا صدر محمدی Mr Abediniرضا عابدینی
Mr Farhadiامراله فرهادی
( موسس – دبیر شورا )
Mr Moghadamحبیب اله هادیزاده مقدم
(مدیر مسئول و عضو هیئت موسس)
Mr Farhadiکمال الدین کاملیا
(عضو هیئت موسس)
 لیست اساتید آموزشگاه آزاد ویژه