صفحه نخست » دوره ها » دوره تخصصی پیوسته " ارتباطات بازاریابی و تبلیغات "
دوره تخصصی پیوسته " ارتباطات بازاریابی و تبلیغات "
 

تحقیقات مقدماتی، مطالعات علمی و جزئیات برگزاری دوره«ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» (مدیریت تبلیغات سابق)، از سال1386 توسط شورای سیاست‏گذاری، مرکب از خانم شهرزاد اسفرجانی و آقایان افشین آشتی، دکتر علیرضا صدرمحمّدی و امراله فرهادی آغاز شد. همچنین برای برگزاری این دوره، بیش از 30 نفر از دست اندرکاران فعال در صنعت تبلیغات و مدرسان دانشگاه‏‏های کشور نیز با شورای مذکور همفکری و مشاوره داشته‏اند. سرانجام این دوره با نام «مدیریت تبلیغات» در مهرماه 1387 فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون سه دوره متوالی آن بصورت کلاس‏های 20-25 نفره برگزار شده است. با بازنگری های مستمر طی این سال ها، محتوای دروس و انسجام آنها در جهت رفع نیازهای شرکت‏کنندگان و همچنین کاربردی کردن مباحث مطرح شده تقویت و تکمیل گردیده و نوبت چهارم اآن با نام دوره «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» در فروردین سال 1391 برگزار خواهد شد.

در حال حاضر شورای سیاست‏ گذاری دوره مرکب از خانم شهرزاد اسفرجانی و آقایان افشین آشتی و امراله فرهادی و شورای طرح و برنامه آن مرکب از خانم ها شهرزاد اسفرجانی، یلدا فریور صدری و آقایان افشین آشتی، امراله فرهادی و نژده هوانسیان است. سرپرست این دوره خانم شهرزاد اسفرجانی است و خانم یلدا فریورصدری در سرپرستی دوره با ایشان همکاری می کنند.

دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

صنعت تبلیغات در کشور ما، برای آن که از بودجه‏های کلانِ صرف شده، نتایج مثبت و قابل تأملی را بدست آورد، نیازمند کار حرفه‏ای کسانی است که بتوانند بر پایۀ دانش تئوریک و توان عملی- اجرایی خود، مؤثرترین راه حل‏ها را ارائه دهند. جهان امروز، عرصۀ ظهور ارتباطات گسترده‏ای است که روز به روز و با سرعت غیرقابل توصیفی در حال دگرگونی و تکامل بوده و در همۀ عرصه‏های زندگی و کار انسان امروز، نقشی تأثیرگذار و حضوری کارآمد دارد. بی‏تردید، وجود نداشتن آموزش سیستماتیک و تخصصی در زمینۀ بازاریابی و تبلیغات، همچنین بیگانگی بسیاری از دست اندرکاران، با این مفاهیم علمی و تخصصی، یکی از اصلی‏ترین موانع بر سر راه حرفه‏ای شدن تبلیغات در ایران و مهمترین دلیل برای عدم اثربخشی و توفیق شایستۀ این حرفه در کشور ماست. رسالت مدرسه ویژه در برگزاری دوره آموزشی «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات » آموزش کسانی است که خواهان بالابردن دانش تخصصی و بهبود قابلیت‏های خود در این حرفه هستند؛ تا بدین‏وسیله، مدیران و کارشناسان شایسته و کارآمدی را به جامعۀ تبلیغات کشور تقدیم کند.

بازگشت به فهرست


ساختار دوره و عنوان درس‏ها
ساختار دوره «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» برگرفته از الگوی آموزشی انجمن بین‏المللی تبلیغات (IAA) است که با توجه به نیازها و مشکلات بازار تبلیغات ایران تغییراتی در آن اعمال شده است. به همین ترتیب، محتوا و منابع هر یک از دروس با مقایسه مدل‏های آموزشی مراکز معتبر جهان و نیاز بازار ایران تدوین شده است. با توجه به تجربیات کسب شده در طی این سال ها، این دروس در 4 ترم دسته‏بندی شده، کارگاه‏های عملی و مباحث تکمیلی به آن اضافه شده و برخی از عنوان های درس‏ها، به موضوعات ریزتر تفکیک شده است.

دروس اصلي ترم اول:
• مبانی و اصول بازاریابی ( 10 جلسه )
Principles of Marketing
• مباني و اصول تبليغات (7 جلسه)
Principles of Advertising
• تحقيقات كمي و كيفي بازار (8جلسه)
Marketing Research (Quantitative & Qualitative)
• مطالعه رفتار مصرف كننده (4 جلسه)
Consumer Behavior Studies

دروس تكميلي ترم اول:
• آشنايي با وا‍ژگان تخصصي تبليغات (6 جلسه)
Advertising Terminologies
• شیوه مهارت‏هاي ارائه (1 جلسه)
Presentation Skills
• کارگاه كار گروهي (2جلسه)
Team Building
• گزارش و پروپزال نویسی
Writing Skills (Report & Proposal)

دروس اصلي ترم دوم:
• طراحي و برنامه ریزی كمپين تبليغاتي (7 جلسه)
Advertising Campaign Planning
• آشنایی با اصول نوشتن خلاق در تبليغات (6 جلسه)
Introduction to Creative Writing
• اصول و مباني ديزاين در تبليغات (10 جلسه)
Principles of Design in Advertising
• مبانی و اصول رسانه ها (5جلسه)
Principles of Media

دروس تكميلي ترم دوم:
• کارگاه تفكر استراتژيك (2 جلسه)
Strategic Thinking
• کارگاه طوفان فکری (2 جلسه)
Brain Storming


دروس اصلي ترم سوم:
• مبانی و اصول روابط عمومي (8 جلسه)
Principles of Public Relations
• ارتباط‏سازي با برند و هويت سازماني (8 جلسه)
Brand Communications & Corporate Identity


دروس اصلي ترم چهارم:
• ارتباطات منسجم بازاريابي (6 جلسه)
Integrated marketing Communications (IMC)
• كارگاه‏هاي عملي طراحی کمپین – پروژه نهایی دوره (حداقل 4 جلسه)
Campaign Planning Workshops – Final Project
• برنامه‏ریزی رسانه ها (6 جلسه)
Media Planning
دروس و کارگاه‏هایی نظیر «نشانه‏شناسی»، «رسانه‏های نوین»، «شیوه مذاکره با مشتری» از دیگر برنامه‏هایی بوده‏اند که در طی این سه سال در این دوره برگزار شده است.

بازگشت به فهرست


مدرسان دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

• افشین آشتی
عضو شورای طرح و برنامه دوره یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات - استاد راهنما

• احمدعلی افخمی
مدرس مبانی و اصول رسانه ها

• شهرزاد اسفرجانی
عضو شورا طرح و برنامه و سرپرست دوره
مدرس مطالعه رفتار مصرف كننده – مدرس ارتباطات منسجم بازاریابی (دوره سوم)-کارگاه کار گروهی

• پریسا پروشانی
مدرس تحقیقات بازار (بخش کمی و کیفی)

• اشکان خواجه نوری
مدرس آشنایی با واژگان تخصصی انگلیسی در تبلیغات - گزارش و پروپزال نویسی

• رضا رستم پیشه
مدرس طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی

• صفا صیرفی
مدرس برنامه‏ریزی رسانه ها

• امراله فرهادی
عضو شورای طرح و برنامه
مدرس اصول و مبانی دیزاین در تبلیغات (دوره اول)

• علی قدس
مدرس اصول و مبانی بازاریابی - مدرس ارتباطات منسجم بازاريابی (دوره های اول و دوم)

• مهرداد محمد زاده
مدرس اصول و مبانی دیزاین در تبلیغات – مدرس کارگاه طوفان فکری

• آرش وفاداری
مدرس مبانی و اصول روابط عمومی

• نژده هوانسیان
عضو شورای طرح و برنامه
مدرس ارتباط‏سازي با برند و هويت سازماني – مدرس کارگاه طوفان فکری – مدرس کارگاه تفکر استراتژیک


مدرسان دوره‏های قبل و مدرسان مهمان

• پیام بهتاش
آشنایی با اصول نوشتن خلاق در تبلیغات (دوره های اول، دوم و سوم) – آشنایی با واژگان تخصصی (دوره های اول، دوم و سوم)

• دکتر منصور احسان
تحقیقات بازار بخش کمی - (دوره های اول، دوم و سوم)

• رضا اسلام پناه
دستیار کلاس آشنایی با نوشتن خلاق برای تبلیغات

• احسان رضوانی
نشانه‏شناسی (دوره اول)

• عباس فریدی فرد
هنر خدمت و ارائه به مشتری

• یلدا فریور صدری
عضو گروه سرپرستی دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات – مدرس روابط عمومی (دوره سوم)

• کامران کاتوزیان
اصول و مبانی دیزاین در تبلیغات (دوره اول)

• صبا کامکار
ارتباطات منسجم بازاریابی (دوره اول)

• هومن مرتضوی
اصول و مبانی دیزاین در تبلیغات (دوره اول)

بازگشت به فهرست


شیوه تدریس

هر یک از دروس این دوره شامل مباحث تئوریک، بررسی و مطالعه نمونه‏های عینی از تبلیغات اجرا شده (داخلی و خارجی)، مطالب برگرفته از سمینارها و سخنرانی‏ها ، بازی‏ها و تمرین‏های آموزشی، کارگاه‏های عملی و تمرین‏هایی است که در طول جلسات انجام می‏شود. نحوه ارزیابی کلیه دروس ارائه شده در هر ترم علاوه بر ارزیابی فردی شرکت‏کننده، از طریق یک پروژه گروهی نیز انجام می‏گیرد. شرکت‏گنندگان در این دوره بصورت گروه های 4-6 نفره، کلیه مهارت‏های آموخته و کسب شده در آن ترم را در انجام پروژه هایشان بکار گرفته و پایان هر ترم در جلسات دفاعیه توسط مدرسانشان مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرند. در دوره «ارتباطات بازاربی و تبلیغات»، تمام پروژه‏های پایان ترم به غیر از ترم اول (طراحی کمپین تبلیغاتی، برند سازی، روابط عمومی و ارتباطات منسجم بازاریابی) بر اساس محصولات و خدمات موجود در بازار تعریف می‏شود و در خیلی از موارد صاحبان کالا و خدمات انتخاب شده نهایت همکاری را در ارائه اطلاعات مورد نیاز از محصول، تعریف صورت مساله و بیان انتظاراتشان با دوره داشته اند. جا دارد در این جا از همکاری مدیران شرکت های فومن شیمی، زعفران سحرخیز، سه نان، سازیبا، رستوران های زنجیره ای شیلا و گروه صندلی های اداری لیو قدردانی شود.

بازگشت به فهرست


شرایط کسب نمرۀ قبولی هر دوره
حضور منظم و مستمر شرکت‏کنندگان در سر کلاس‏ها اهمیت ویژه‏‎ای داشته و بر نمره‏ای که کسب می‏کند تأثیر بسزایی خواهد داشت. علاوه بر آن، کسب نمرۀ مناسب در آزمون‏های کتبی برای هر درس، شرکت فعال در کارگاه‏های عملی و پروژه‏ها، همچنین ارائۀ کنفرانس‏های تعیین شده در طول هر دوره، معیارهای دیگری است که برای اعطاء نمرۀ قبولی به شرکت‏کنندگان، مورد توجه مدرسان دوره قرار خواهد گرفت.

بازگشت به فهرست


مدرک دوره
در پایان هر دوره، مدرسه ویژه به شرکت‏کنندگانی که موفق به دریافت نمرۀ قبولی از کلیه عنوان‏های درسی بوده و پروژۀ قابل قبولی را ارائه دهند، یک«گواهینامۀ ویژه» اعطاء می‏کند.

بازگشت به فهرست


این دوره برای شما فرصت های جدید می آفریند !
با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص، کارآمد و لایق و برخوردار از دانش آکادمیک، شرکت‏کنندگانی که دورۀ تخصصی «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» مدرسه ویژه را با موفقیت به پایان می‏رسانند، فرصت‏های شغلی متعدد و بسیار مناسبی را پیشِ رو خواهند داشت. آنان به راحتی می‏توانند در آژانس‏های معتبر و موفق تبلیغاتی داخل و خارج از کشور، شرکت‏های متعلق به سفارش‏دهندگان تبلیغات(صاحبان برندها) و دیگر مراکز و مؤسسات، به عنوان مدیر پروژه، مدیر محصول، مدیر دفاتر، استودیوهای تبلیغاتی و ... مشغول به کار شوند.

بازگشت به فهرست


ویژگی‏های دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

از میان الگوهایی که در مؤسسات آموزشی معتبر جهان تدریس می‏شود، دورۀ پیوسته و منسجم «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» براساس شاخص‏ترین آنها، یعنی الگوهای استاندارد انجمن بین‏المللی تبلیغات(IAA) طراحی شده است. همان‏طور که گفته شد، این دوره توسط یک شورای تخصصی و حرفه ای(شورای طرح و برنامه) تنظیم شده است. اعضای این شورا پنج است که با دانش تخصصی کارآمد و تجربۀ علمی- اجرایی، جمعاً حدود 100 سال به شکل مستمر و حرفه‏ای درصنعت و آموزش تبلیغات فعالیت داشته و دارند. این گروه، با همراهی تعدادی دیگر از مدرسان و شخصیت‏های فعال و حرفه‏ای صنعت تبلیغات، وظیفۀ تدریس این دوره را بر عهده گرفته‏اند. مدرسین این دوره، با ضعف‏ها و قوّت‏های صنعت تبلیغات ایران آشنایی داشته و نیازهای این حرفه را از نزدیک لمس کرده‏اند.

بازگشت به فهرست


مزیت‏های دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
سرفصل‏های آموزشی و عناوین درس‏های این دوره به گونه‏ای انتخاب شده که علاوه بر همخوانی با الگوهای استاندارد بین‏المللی، می‏تواند کمبود نیروی مدیریتی تبلیغات کشور و دشواری‏های ناشی از آن را برطرف ساخته و با پرورش نیروهای شایسته برای آژانس‏های تبلیغاتی از یکسو و سفارش‏دهندگان تبلیغات (صاحبان برندها) از سوی دیگر، قابلیت‏های هر دو گروه را ارتقاء دهد. طراحان و مدرسان این دوره، با نگاهی خاص و بوم شناسانه به تبلیغات ایران و مشکلات و نارسایی‏های این حرفه، تلاش کرده‏اند که تمامی مباحث را به گونه‏ای کاربردی و منطبق با نیازهای بازار ایران تعریف و برنامه ریزی کنند. به همین منظور، اکثر درس‏های این دوره به صورت تلفیقی(نظری و عملی/کارگاه) و همراه با نمونه‏هایی از کارهای تبلیغاتی اجرا شده در داخل و خارج کشور طراحی شده است.

بازگشت به فهرست


زمان شروع دوره

سه دوره اول دوره«ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» در مهرماه هر سال (87-88-89) آغاز شده و تا پایان تابستان سال بعد ادامه داشته است. دوره چهارم «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» در فروردین سال 1391 برگزار خواهد شد.

بازگشت به فهرست


تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس‏ها و کارگاه‏های این دوره، در طول سال‏های گذشته بین 98 تا 110 جلسه متغیر بوده است.

بازگشت به فهرست


پذیرش
به دلیل محدودیت پذیرش، متقاضیان این دوره در گروه 20-25 نفره ‏پذیرش و ثبت‏نام می‏شوند. پذیرش داوطلبان، پس از تکمیل پرسشنامه‏های تخصصی و برگزاری مصاحبۀ ورودی تخصصی، منوط به تأیید شورای طرح و برنامه خواهد بود. انجام این مراحل با این هدف صورت می‏گیرد که داوطلبان شرکت‏کننده در هر دوره، از سطح علمی نسبتاً یکسانی برخوردار بوده و روند آموزش آنان بهترین کارایی ممکن را داشته باشد.
شناخت به توانایی‏ها، ضعف‏ها و قوّت‏های شرکت‏کنندگان در کلاس‏ها از اهداف اصلی مصاحبه و آزمون ورودی به شمار می‏آید. زیرا این امر برای کارهای گروهی شرکت‏کنندگان در طول دوره کاملاً ضروری است.

بازگشت به فهرست


زمان تشکیل کلاسها

کلاس‏های این دوره از ابتدای فعالیت، هفته‏ای دو جلسه در روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 15:30 تا 19:30 برگزار می‏شود و گاه بنابر ضرورت، هفته‏ای سه جلسه برگزار خواهد شد.

بازگشت به فهرست


شرایط لازم برای شرکت در دوره

آشنایی با زبان انگلیسی
آشنایی با کاربری کامپیوتر و اینترنت
آشنایی و یا سابقه کار در صنعت تبلیغات و حوزه های مرتبط (امتیاز محسوب می‏شود)

بازگشت به فهرست