صفحه نخست » دوره ها »دوره پیوسته یکساله " تصویر سازی "
دوره پیوسته یکساله " تصویر سازی "
تصویر پیکره ی اصلی تفکر بشر است. هیچ مفهومی ماندگار نخواهد شد مگر به مدد تصویری که از آن در ذهن می سازیم. اما کسانی نیز هستند که می توانند تصویرهایی بسازند برای آنان که تصویرهای روشنی در ذهنشان شکل نمی گیرد یا تصویرهای بهتر را بر تصویرهای ذهنی خودشان ترجیح می دهند. این مهارت و توانایی اگر با روش های هنرمندانه در قالب های هنری متجلی شود، همان چیزی خواهد بود که آن را هنر تصویرسازی می نامیم
سرپرست دوره:
پژمان رحیمی زاده


شورای طرح و برنامه:

  • کوروش پارسانژاد
  • پژمان رحیمی زاده
  • کیانوش غریب پور
  • علیرضا گلدوزیان


تصویرسازی می تواند به شکل های مختلفی جلوه کند،  با روشهای نقاشانه، عکاسانه یا با شیوه هایی بسیار نزدیک به طراحی گرافیک. شاید پیش از آن که به مرزهای اقلیم تصویر متحرک نزدیک شویم، هر پرداخت تصویری دیگر را نیز بتوان در سرزمین بزرگ تصویرسازی جای داد. با وجود دنیای جذاب، عمیق و پر تحرک تصویرسازی، سال هاست که دریافت عمومی از تصویرسازی، فقط همان چیزی است که در محدوده ی کتاب و نشریات کودک و نوجوان جریان دارد. حتی آن نوع از تصویرسازی که در مطبوعات عمومی و بزرگسالان وجود دارد را هم با نام های دیگری می خوانیم. آموزش های رسمی هنر و مواد درسی کم تحرک و محدود آن نیز، هرگز افق های وسیع تصویرسازی جزو واحدهای درسی کسالت بار باقی می ماند و استعدادهای درخشان بسیاری قربانی این چرخه ناقص می شود . جدی نگرفتن تصویرسازی در مراکز آموزشی نیز موجب می شود که درس و تمرین های پایه برای ورود  به آن هم جدی گرفته نشود. هنرجویان بدون آن که بهره کافی از طراحی و تفکر طراحی برده باشند کلاس های تصویرسازی را پشت سر گذاشته و تنها اگر بسیار مشتاق به دنیای پر جاذبه تصویرگر ی باشند، به ناچار به طراحی های انتزاعی سطحی و عموماً مقلدانه گرفتار می شوند. اگر این گروه را با گروه قبلی جمع ببندیم، حاصل آن، دو گروه بزرگ می شوند:
"بیزاران از تصویرسازی" و "خود شیفتگان تصویرسازی" !
کلاس های خصوصی مدرسان تصویرگری و دوره های آزاد آموزشگاه های ریز و درشت هنری هم هنوز نتوانسته است این خسارت ها را به تمامی جبران کند. چون معمولاً هر معلم فقط بخشی از گستره ی تصویرسازی را آموزش می دهد، آن هم بر پایه ی تجربیات و روحیات شخصی خود. در عین حال این نوع کلاس های منفرد و مستقل هیچ ارتباطی به پیش نیازهای قبل از آن یا دوره های تکمیلی بعد از آن ندارند. به این ترتیب هنرجویان با دامنی پر از "هر چمن گلی" سال ها از این کلاس به آن کلاس، از این موسسه به آن دفتر انتشارات و از این گالری به آن محفل در رفت و آمدند، که اگر نبوغ درخشان یا خوش اقبالی کم نظیری دستشان را نگیرد، همواره در نیمه راه رسیدن خواهند ماند.
دوره ی یکساله تصویرسازی در مدرسه ویژه با توجه به چنین شرایطی طراحی شده است، تا شاید بتواند در حد امکان خطاهای آموزش این شاخه ی مهم و زیربنایی در هنر را جبران کند. عنوان ها و مباحث درس ها و چیدمان آن ها هم در 4 ترم پیاپی، طوری برنامه ریزی شده تا هنرجو در مسیری مشخص، با گذراندن هر کلاس، برای کلاس و ترمهای بعدی و سرانجام برای "پروژه نهایی" آماده شوند و در عین حال پیوندهای هنر درک کرده، در کلاس های "مفاهیم تصویرسازی" و چندین سمینار آموزشی مکمل نیز با مفاهیم بنیادی و نظری موضوع دست و پنجه نرم کنند تا مگر ذهن و دست، با هم آموخته شوند.
دوره ی تصویرسازی یکساله، دوره ای نیمه فشرده است که می تواند مسیر روشنی را فراروی هنرجویان قرار دهد تا با آموخته های برنامه محور و هدفمند، گرایش و استعدادهای خود را در تصویرسازی کشف کنند و مسیر رشد حرفه ای را با قدم هایی مطمئن بردارند.

 

بازگشت به فهرست


اهداف دوره

• تربیت هنرمندان جوان تصویرگر با آموزش کلیات مفاهیم، بنیادهای نظری، روش ها و تکنیک های تصویرسازی

•سامان بخشی و تکمیل آموزه های پراکنده هنرجویان مشتاق

•ایجاد فرصت برای کشف استعداد و گرایش های شخصی هنرجویان و آماده سازی برای ورود به عرصه های تخصصی

بازگشت به فهرست


تعریف دوره

• این دوره یکساله با هدف های یادشده توسط "شورای طرح و برنامه واحد تصویرسازی"، متشکل از هنرمندان تصویرگر حرفه ای طراحی و برنامه ریزی شده است

• این دوره اختصاصی با ویژگی های خاص در برنامه ریزی آموزشی آن، در 4 ترم آموزشی نظری و کارگاهی طی یکسال (360 ساعت کلاسی)، مفاهیم و مباحث هنری و تکنیکی تصویرسازی را به علاقه مندان واجد شرایط که به طور جدی و پویا، خواهان فراگیری آن هستند، آموزش خواهد داد

• با توجه به محدودیت پذیرش، ورود به این دوره دارای ضابطه ها و شرایط ویژه ای است که با مصاحبه حضوری و ارزیابی های شورای طرح و برنامه تحقق می یابد.

• کشف استعدادها، ذوق و علاقه هنرجویان، از شاخصه های اصلی این ارزیابی تخصصی است که امید است به همت پذیرفته شدگان به شکوفایی و بهره وری برسد.

• در کنار کلاس های این دوره و در درون برخی از کلاس ها، سمینار ها و کارگاه های عملی خاصی به تناسب نیاز و تشخیص شورای طرح و برنامه برگزار خواهد شد.

دوره یکساله "تصویرسازی" از نیمه دوم مهر ماه 88 آغاز خواهد شد.

بازگشت به فهرست

عناوين درسی دوره پيوسته يکساله تصوير سازی

ترم اول

2 روز در هفته – هر روز 5 ساعت
90ساعت

• طراحی 1 پایه های طراحی با گرایش تصویرسازی 9 جلسه ی 3 ساعته محمد مهدی طباطبایی
• مفاهیم تصویرسازی 1 گونه های تصویرسازی / مخاطب شناسی 9 جلسه ی 2 ساعته حافظ میرآفتابی
• تاریخچه ی تصویرگری تاریخچه ی تصویرگری / سبک ها و مکاتب تصویرسازی / آشنایی با استادان صاحب سبک 9 جلسه ی 2 ساعته دکتر هادی شبیری نژاد
• ابزار وتکنیک های تصویرسازی 1 آشنایی با ابزار، مواد و روش های دستی تصویرسازی / آشنایی مقدماتی با روش های ترکیبی دستی و دیجیتال 9 جلسه ی 3 ساعته پژمان رحیمی زاده

بازگشت به فهرستترم دوم

2 روز در هفته – هر روز 5 ساعت
90ساعت

• طراحی 2 طراحی پیشرفته با گرایش تصویرسازی متناسب با موضوع / شیوه های طراحی شخصی 9 جلسه ی 3 ساعته رضا لواسانی
• مفاهیم تصویرسازی 2 ادبیات و تصویرسازی / نشانه شناسی و فرهنگ / تصویرسازی و هنرهای دیگر 9 جلسه ی 2 ساعته مسعود ناصری / بهرام کلهرنیا
• ابزار وتکنیک های تصویرسازی 2 آشنایی با ابزارهای دیجیتال و پردازش تصویر / آشنایی با عکاسی دیجیتال / تکنیک های پیشرفته در تصویرسازی 9 جلسه ی 3 ساعته پژمان رحیمی زاده / کیانوش غریب پور
• تصویرسازی با کاربردهای علمی – آموزشی آشنایی با تصویرسازی برای مفاهیم غیر داستانی / شیوه های مستند سازی مفاهیم علمی به روش های تصویرسازی / تصویرسازی با کاربردهای آموزشی برای گروه سنی گوناگون 9 جلسه ی 2 ساعته فرهاد جمشیدی

بازگشت به فهرستترم سوم

2 روز در هفته – هر روز 5 ساعت
90ساعت

• آشنایی با طراحی گرافیک و رسانه آشنایی با طراحی گرافیک، حروف فارسی، کتاب سازی، چاپ و نشر، رسانه ها و سایر محمل های تصویر 9 جلسه ی 2 ساعته فرهاد فزونی
• مفاهیم تصویرسازی 3 آشنایی با ژانرهای ادبیات / تمرین های خلاقیت ادبی و فکری / آشنایی با مفاهیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فلسفی 9جلسه ی 2 ساعته مسعود ناصری / حسین شیخ الاسلامی احمدرضا احمدی (استاد میهمان)
• تصویرسازی برای ادبیات و نشر 1 (گرایش کتاب و نشریات کودک و نوجوان) آنالیز متن، استخراج محتوی و کاراکتر سازی / پیش طرح، استوری برد، طراحی صفحات اصلی و ورودی های کتاب / کتاب سازی و ماکت سازی 9 جلسه ی 3 ساعته / علیرضا گلدوزیان / محمودرضا بهمن پور (استاد میهمان)
• تصویرسازی برای ادبیات و نشر 2 (گرایش کتاب و نشریات عمومی) تصویر سازی برای جلد و متن کتاب و نشریات / تصویر سازی اجتماعی، سیاسی برای متن ها و موضوع های نشریات / تصویر سازی کارتون کمیک استریپ 9 جلسه ی 3 ساعته باسم الرسام فرشید مثقالی (استاد میهمان)

بازگشت به فهرستترم چهارم

2 روز در هفته – هر روز 5 ساعت
90ساعت (با احتساب زمان پروژه)

• مفاهیم تصویرسازی 4 آشنایی با مفاهیم تبلیغات و مارکتینگ / نشانه شناسی تصویر / آشنایی با گستره ی کاربرد تصویرسازی / تمرین های خلاقیت تصویری 9 جلسه ی 2 ساعته امراله فرهادی / اکبر عالمی / هومن مرتضوی
• تصویرسازی در طراحی گرافیک تصویر سازی برای موضوع های فرهنگی و اجتماعی در قالب های پوستر، بروشور، آلبوم های موسیقی و ... 9 جلسه 3 ساعته / کوروش پارسا نژاد / ابراهیم حقیقی (استاد میهمان)
• تصویر سازی در تبلیغات تصویر سازی برای موضوع های تجاری و تبلیغاتی و رسانه ها در قالب های پوستر، آگهی، بیل برد، بروشور و ... / تمرین های خلاقیت تصویری 9 جلسه ی 2 ساعته / کیانوش غریب پور / مهران مهاجر / طاهره محبی تابان (استاد میهمان)
• پروژه ی نهایی با مشورت مسئول دوره و استاد راهبر با گرایش شخصی دانشجو استاد یا استادان (2 نفر) به انتخاب هنرجو


بازگشت به فهرست


اساتید میهمان
احمدرضا احمدی - محمودرضا بهمن پور - ابراهیم حقیقی - بهروز غریب پور - بهزاد غریب پور - طاهره محبی تابان - فرشید مثقالی - دکتر غلامحسین معنمدی - مهران مهاجر -


بازگشت به فهرست