برگزاری اولین جلسه دفاعیه دوره دوم تخصصی یکساله "مدیریت تبلیغات"
روز شنبه نهم آبان ماه 88، مدرسه ویژه شاهد داوری پروژه های
درس "اصول و مبانی بازاریابی" برای گروه دوم دوره تخصصی یکساله
"مدیریت تبلیغات" بود.
در این جلسه، شرکت کنندگان که همگی مدیران جوان در عرصه بازاریابی و صنعت تبلیغات می باشند در چهار گروه کاری، برنامه های بازاریابی خود را برای چهار محصول مختلف؛ (نوشابه انرژی زا، شکلات خرمایی، لوازم التحریر و شیر) ارائه کردند.
اکنون شرکت کنندگان این دوره پس از اتمام این مرحله (اصول و مبانی بازاریابی، تحقیقات بازار، مطالعه رفتار مصرف کننده و...) آماده آشنایی با مفاهیم تخصصی و دروس مورد نیاز برای طراحی یک کمپین جامع تبلیغاتی خواهند بود.
هیئت داوران این جلسه عبارت بودند از: شهرزاد اسفرجانی (مدرس و عضو شورای سیاست گذاری) / علی قدس (مدرس درس "اصول و مبانی تبلیغات") / امراله فرهادی (موسس مدرسه و عضو شورای سیاست گذاری) / شهرزاد روحانی (مدیر بازاریابی شرکت کاله) / فرهاد هجرت (مدیر محصول و تبلیغات شرکت رنوپارس)