جلسه داوری درس طراحی دوره یکساله تخصصی فیلمسازی انیمیشن/ ترم بهار 1389
با پایان یافتن ترم بهار دوره¬ی تخصصی یکساله فیلمسازی انیمیشن، جلسه داوری درس طراحی در تاریخ چهارشنبه دوم تیر ماه با حضور هنرآموزان دوره، اساتید مسولین مدرسه و یک میهمان ویژه برگزار شد. این جلسه رأس ساعت 12:00 آغاز شد و ساعت 14:00 با اعلام نمرات هنرآموزان و پذیرایی از حاضرین به پایان رسید.
موارد درسی ترم دوم ( بهار ) دوره¬ی انیمیشن شامل بررسی¬های آناتومیک بدن انسان و طراحی فیگوراتیو بود که با هدف کسب آمادگی هنر آموزان برای طراحی شخصیت در ترم بعد ( تابستان ) برنامه ریزی شده بود. کارهای ارائه شده از نظر اساتید حاضر از نظر کیفی قابل قبول و موفق ارزیابی شد و پیشرفت چشمگیر هنرآموزان مورد تشویق قرار گرفت.
میهمان ویژه¬ی این جلسه، پویا افشار، انیماتور موفق ایرانی در خارج از کشور بودندکه در طی سفرشان به ایران از طرف مدرسه ویژه برای حضور در جلسه و دیدن نتایج هنرآموزان اولین دوره یکساله¬ی تخصصی فیلمسازی انیمیشن و برگزاری کارگاه ( ورکشاپ ) دعوت شداند، نشست آزاد مربوط به ورک شاپ ایشان روز 23 تیر ماه ساعت 17 برگزار خواهد شد.
- اساتید حاضر در جلسه: آرش رادکیا( استاد طراحی )، علیرضا رنجبر و بهزاد رجبی پور( مدل سازی و متحرک سازی سه بعدی )، نوروز عباسی( طراحی زمینه )، علی احمدی( متحرک سازی ) و مهرداد شیخان( پیش تولید1 )