کتاب بسازیم!
کارگاه تخصصی تصویر سازی، طراحی گرافیک و کتاب سازی با کیانوش غریب پور
نشست آزاد پنج شنبه 16 تیرماه / ساعت : 16 - 17
شروع دوره : چهارشنبه 22 تیرماه / ساعت: 9 - 13 / 12 جلسه 4 ساعته