دوره یکساله تخصصی پایه و اصول طراحی گرافیک
در مدرسه ویژه از پنج شنبه 21 مهرماه آغاز خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زير مراجعه کنید:
http://www.vijecorp.com/courses/graphic_base/
تلفن تماس : 5-88733674