کارگاه خلاقیت و کاربرد تصویر در ساخت پوستر 1و2
مدرس: مجید کاشانی
در این دوره می آموزید:
1) ساخت و پرداخت تصاویر خلاقانه برای استفاده در پوستر
2) تمرین هایی برای استفاده از حروف و لی اوت در پوستر
3) ایده یابی و انتقال ایده ها به پوستر
4) و... طراحی پوستر با استفاده از توانایی هایی که در طول دوره به دست آورده اید
نشست آزاد: چهارشنبه 7تیر ساعت 19 تا 20
شروع دوره:21 تیرماه
9جلسه ی سه ساعته هر هفته یک جلسه