وجه مشترك
برگزيده ي آثار كارگاه هاي تهمتن امينيان، مهدي سعيدي، دامون خانجانزاده و مجيد كاشاني
افتتاحيه : جمعه ١١ مرداد ١٣٩٢ ساعت ١٨
خانه ي هنرمندان ايران
گالري هاي نامي و بهار


طراح : سجاد پاآهنگ دار