نمایشگاه خط نگاره‌های ابراهیم حقیقی در گالری گلستان
روز جمعه 26 مهرماه، از ساعت 16 - 20
نمايشگاه تا اول آبان ماه برقرار است
نشانی : تهران - دروس - خيابان شهید کماسایی - شماره 34 (گالری گلستان)
تلفن : 22541589