گزارش نشست « يک روز ويژه از نزديک با مجيد عباسي »
هشتمين نشست از سلسله نشست‌هاي آزاد مدرسه‌ي ويژه در سال 1392 با عنوان « يک روز ويژه از نزديک با مجيد عباسي » عصر روز جمعه اول آذر برگزار شد.
در اين نشست بيژن صيفوري و تهمتن امينيان به گفت‌وگو و نقد و نظر با مجيد عباسي پرداختند.
بيژن صيفوري با اشاره به سالهاي دوستي و همکاري با مجيد عباسي، به خصوصيات و ويژگي‌هاي کار او، ساختارمند بودن آثار، داشتن سبک و نگاه خاص، قائل بودن به نظم و ديسيپلين که آن را از ضروريات کار طراح گرافيک مي داند، پرداخته و عباسي را يک آدم دو وجهي يعني ؛ طراح گرافيک و مدير که در هر کدام تجربه طولاني و تسلط خاص دارد، معرفي کرد.
صيفوري هم‌چنين به ارتباطات گسترده بين المللي و دوستي عباسي با بسياري از طراحان گرافيک جهان اشاره کرده و پرسش‌هائي را در خصوص شيوه و سبک کار، چگونگي برقراري ارتباط با ؛ سفارش دهنده و مخاطب و هم‌چنين تاثير موسيقي کلاسيک جهان بر کار عباسي (که از علاقه‌مندي‌هاي خاص اوست) مطرح کرد.
تهمتن امينيان نيز صحبت‌‌هاي خود را با پرسش‌ها‌ئي از مجيد عباسي به ويژه درباره‌ی پوستر « صادق هدايت‌ » که شهرت جهاني يافته است آغاز کرده و به نقد اين اثر پرداخت. امينيان در بخش‌هاي ديگري از اين گفت‌وگو بر شيوه کار عباسي در يونيفورم سازي مجموعه آثار روي جلد کتاب‌ها و قاعده‌مندي آنها اشاره کرده و با سئوال‌هائي در اين باب به نقد و نظر پرداخت.
عباسي در پاسخ به سئوالهاي طرح شده با عنوان طراحي اولين روي جلد کتابش در سال 1366 و هم چنين اشاره به برخي از آثارش که بر ديوارها نصب شده بود، با حوصله و به تفصيل به شرح چگونگي دريافت سفارش، ارتباط با نويسندگان و يا سفارش دهندگان و هم چنين چگونگي شکل گيري کانسپت و ايده‌ي کارهايش پرداخت.
عباسي در بخش ديگري از گفته هايش، به صراحت اعلام کرد که براي من دريافت سفارش کار در عرصه‌هاي متفاوت فرهنگي و تجاري چندان فرقي نمي کند، مهّم توانائي‌هاي طراح در پاسخ به نيازها و حل مسئله است. به همين لحاظ در هر کدام از اين حوزه‌ها من با رضايت مندي و علاقه کار کرده‌ام و تفاوت چنداني هم در ارزش گذاري آنها نمي بينم.
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، عباسي همکاري خود با دوستانش در گروه رنگ پنجم ( ساعد مشکي- رضا عابديني- عليرضا مصطفي زاده و بيژن صيفوري) را موفقيت آميز خوانده و از اين همکاري و تجربه‌هايش با خشنودي ياد کرد.
مجيد عباسي که در حال حاضر علاوه بر مديريت هنري مجموعه‌ی ديد گرافيک، سردبيري نشريه نشان را طي 3 سال گذشته عهده‌دار است، کار با دوستانش در برنامه ريزی تحريريه و توليد اين نشريه را هم به عنوان يک تجربه ارزشمند مورد ستايش قرار داد.
لازم به ذکر است که تعدادي از آثار اين طراح گرافيک (پوستر و روي جلد کتاب) از روز جمعه 22 آذر به مدت يک هفته در نگارخانه ي ويژه به نمايش گذاشته شده است.