نشست آزاد طراحی محیطی و نمایشگاهی
طراحی محیطی ونمایشگاهی یک تخصص بینا رشته ای است که تنها با داشتن دانش ، مهارت و تجربه‏‌ی مناسب از طراحی معماری ، صنعتی و گرافیک و هم چنین شناخت ارتباطات محیطی حاصل می‏گردد. در این دوره تلاش می‏شود تا با طرح مباحث تئوری در کنار انجام پروژه‌‏های عملی به درک درست ودیدگاه مناسبی از معنای طراحی محیطی و نمایشگاهی رسید .
پس از گذراندن این دوره، انتظار می‏رود که هنرجویان بتوانند با داشتن نگرش و مهارت لازم در طراحی و اجرا و پیشرفت پروژه‏‌های محیطی و نمایشگاهی سهیم شوند.