نشست آزاد چیدمان تصویر ونوشتار
چيدمان تصوير و نوشتار يكي از دوره‏‌های پايه براي شناخت رابطه‌ی فرمی و مفهومی دو عنصر اصلي هر اثر گرافيك یعنی تصویر و حروف است. رابطهي تصوير و نوشتار، در هرمديوم طراحي گرافيك از چيدمان يك كارت ويزيت تا طراحي يك مجله، چالش اساسي طراح گرافیک است لذا در اين كارگاه با تمرین‏‌های گوناگون تقابل فرم، ايده و تركيببندی انواع گونه‏‌های تصوير( عكس، تصوير سازي، انتزاع، ...) در برابر انواع نمودهای نوشتاری (خوشنويسي، تايپ، دستنويس و... ) بررسي و تجزیه و تحلیل می‏شود. هنرجویان این دوره میبایست قبل از آموختن هر یک از دوره‌های پيشرفته‌ی طراحي گرافیک؛ مانند طراحی پوستر، نشر و ... چگونگی برخورد و به کار‏گيري تصویر و نوشتار در مجاورت با یکدیگر را به خوبی بیاموزند.

شیوه‏‌ی آموزش:
زمان هرکلاس به سه بخش تقسیم میشود:‏ در ۴۵ دقیقه‌‏ی آغازین کلاس، یکی از مباحث دوره توسط مدرس به همراه اسلایدهای مورد نیاز ارائه میشود. ۱۰۵ دقیقه به صورت کارگاهی بر روی پروژه کلی و هفتگی تایپوگرافی تمرکز میشود و در ۳۰ دقیقه‌‏ی باقیمانده، هر هنرجو به ارائه مطلب و تصویر در مورد یک موضوع مرتبط می‌پردازد.