کارگاه تخصصی خلق تصاویر فراواقعی (Photo Manipulation )
مدرس: حمید دانشفر - سعید رشوند
زمان: یکشنبه 8 دی ساعت: 16 تا 19

در این دوره، با آموزش تکنیک‏‌های ترکیب تصاویر، تصویرسازی و فتومونتاژ به شما کمک خواهیم کرد تا ایده‌‏های تبلیغاتی، شخصی و هنری خود را که خلق آن در نگاه اول دشوار به نظر می‏رسد، به بهترین روش و کیفیت به اجرا درآورید.
بخش تئوری این دوره به آموزش مراحل مختلف پروژه، شیوه‏‌های به کارگیری ابزارهای گوناگون و همچنین بررسی آثار درخشان اختصاص دارد و در بخش عملی دوره به تهیه‌‏ی طرح‏‌های اولیه‌‏ی ایده(sketch) و کار گروهی در قالب اجرای یک پروژه‏‌ی واحد و اجرای پروژه‌‏های فردی خواهیم پرداخت.