نمایشگاه آثار ابراهیم حقیقی

نمایشگاه مرور آثار ابراهیم حقیقی
و رونمایی از کتاب گزیده ی آثار ( از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۲ )

۲۰ دی ۱۳۹۲ - نگارخانه سبز
تهران - بلوار قیطریه - روبروی در شرقی پارک قیطریه - کوچه شیروانی - شماره ۲