تاریخ گرافیک ایران و جهان
آشنایی با سبک ها، جنبش ها و طراحان گرافیک
آریا کسایی 20جلسه- 2 ساعته
دانستن اینکه در تاریخ گرافیک ایران و جهان چه کسی، چه زمانی، چه کاری را انجام داده است کمک مان می کند آگاه باشیم کجا ایستاده ایم. و یا اینکه گرافیک چه تاثیری بر دریافت ما از جهان پیرامون ما گذارده است. و یا اینکه در هر دوره ای شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت های فنی چگونه بر شکل گیری طراحی گرافیک آن دوره تاثیر گذارده بوده است.
مرور «تاریخ گرافیک ایران و جهان» در این دوره بر اساس چهار محور خواهد بود:
ـ سبک ها، مکاتب و جنبش های طراحی گرافیک
ـ طراحان گرافیک پیشرو
ـ آثار شاخص طراحی گرافیک
ـ مروری بر سیر پیشرفت های فنی و تحولات اجتماعی
نقطه ی آغاز این بررسی از سده ی چهاردهم و با گسترش صنعت چاپ در اروپا آغاز خواهد شد و تا آشنایی با نو ترین جریانات گرافیک معاصر جهان ادامه میابد. در تاریخ گرافیک ایران نیز به بررسی گرافیک در سه دوره ی تاریخی قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت و با طراحان گرافیک پیشرو و آثار شاخص گرافیک ایران آشنا خواهیم شد.