کمپین تبلیغاتی - طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرا
کمپین تبلیغاتی
»طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرا»
امراله فرهادی / شهرام سیف هاشمی
یک ترم _ 10جلسه-40 ساعت
آغاز دوره چهارشنبه 2 بهمن _ ساعت 17 تا 21
طراحی و خلق یک کمپین ارتباطی و تبلیغاتی کارآمد و موفق، موضوعی است که ذهن سفارش‌‏دهندگان را از یک سو و طراحان و اجراکنندگان را از سوی دیگر، سالهاست به خود مشغول ساخته است. هرکدام از طرفین در بسیاری از اوقات، درک و تلقی متفاوتی از موضوع داشته و زبان مشترکی برای ارتباط با یکدیگر نمی‏یابند!
به همین خاطر با کم‌‏رضایتی یا نارضایتی از یکدیگر، علاوه بر هدردادن بودجه نمی‏توانند مخاطب مورد نظرشان را نیز جذب و ترغیب کنند.
سعی ما بر این است که در این دوره‌‏ی کوتاه، علاوه بر انتقال مبانی، تعاریف، مفاهیم و انضباط درست چرخه‌‏ی سفارش تا خلق و ارائه کمپین، کلاس‏‌های خود را در قالب کارگاه‌‏های عملی، توأم با کارگروهی منسجم پیش ببریم، تا در پایان دوره به چند کمپین موفق و قابل اجرا دست یابیم.