گردهم آیی فارغ ‏التحصیلان 5 دوره ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
گردهم آیی «فارغ‏ التحصیلان 5 دوره ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ی ویژه» برگزار شد.
روز جمعه چهارم بهمن‏92، جمعی از فارغ ‏التحصیلان دوره‏ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ‏ی ویژه، گرد هم آمدند تا تجربیات خود را از تاثیرات آموزش های این دوره بر کار و زندگی اشان به اشتراک بگذارند.
در این نشست که با حضور برخی از مدرسان و برنامه ‏ریزان دوره، (شهرزاد اسفرجانی، امراله فرهادی، نژده هوانسیان، یلدافریور صدری) برگزار شد. فارغ‏ التحصیلان دیدگاه های خود را در مورد نقش و تاثیرات ارزشمند این دوره در کسب و کارشان، بیان کردند.
برخی از فارغ التصیلان، دوره ی یکساله ی تخصصی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ی ویژه را نقطه عطفی در زندگی حرفه ای قلمداد کرده و برخی دیگر آن را به مثال یک ریل دانستند که توانست مسیر کار و زندگی شان را هدفمندانه تغییر دهد.
درپایان این مراسم، دانشجویان به بهانه سالروز تولد مدیر مدرسه‏ ی ویژه، امراله فرهادی، برای او جشن کوچکی ترتیب داده و ساعات بیشتری را در فضایی گرم و صمیمی، به گفت ‏وگو و هم فکری با یکدیگر پرداختند.