کارگاه تصویرسازی 1 «زن ج فیل»
مدرس: مرتضی زاهدی _ زمان: یکشنبه 27بهمن 92 ساعت: 17 تا 20
هدف از برگزاری این کارگاه ایجاد زمینه ‏ایست برای کشف پتانسیل های موجود علاقه ‏مندان، رده بندی و آماده سازی آنها، و هم‏چنین سمت و سو دادن‏شان برای ورود به مباحث تخصصی ‏تر در این رشته.

اکنون پس از پشت سر گذاشتن پنج ترم آموزش تصویرسازی در مدرسه‏ ی ویژه با عنوان "دغدغه ‏های تصویرگر حرفه ‏ای" و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، به ضرورت برگزاری چنین کارگاه ‏هایی رسیده ‏ایم که در آن، هنرآموزان پیش از ورود به رشته و دوره ‏ی تخصصی مورد نظر، ابتدا از طریق سنجش‏ هایی، نوع علایق و استعدادشان مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد، تا با توجه به نتایج آن در رشته و مسیر درستی هدایت شوند.