طراحان برتر حروف فارسی | ابراهیم حقیقی
نخست باید است از نرم‌افزاری مریم سپاسگزار باشیم که پس از سالها نبود فراوری رهپو و کاستی در نرم‌افزارهای فارسی نویس، دست به کاری بایسته و شایسته زد و سرانجام نرم‌افزاری پیشرفته و کارا را برای جامعۀ طراحان روانه بازار کرده و با ارائۀ قلم‌برتر دشواری‌های همیشگی پیشِ رو در فارسی نویسی را زدوده است.
نوآوری شایستۀ دیگر، ارائۀ قلم‌های جدید از طراحان برجستۀ کشور است که قدمی بزرگ در رفع کمبودهای قلم فارسی است. همۀ طراحان و روزنامه‌نگاران و ناشران ایرانی به‌خوبی می‌دانند و آگاهند که خط فارسی در تکنیک‌های نرم‌افزاری تایپ و تنوع قلم فارسی در فقر به‌سر می‌برد. سالهای بسیاری است که اگر طراحان قدیمی هم دست به‌کار طراحی قلمی نو شده‌اند، ناگزیر آن را همچنان در آرشیو خود نگاه داشته‌اند و هیچ‌گاه موفق به‌عرضه به‌بازار نشدهاند، چرا که هیچ کس دستمزدی شایسته زحمات چندساله برای طراحی یک قلم را پرداخت نمی‌کند، و موسسات دولتی هم که این کار از وظایف اصلی آنان است، حتی با درخواست‌ها و نشست‌های مکرر هم اقدامی شایسته نکردند. اگر در چند سال اخیر اقدامی هم از جانب آموزشگاه تخصصی طراحی گرافیک ویژه و حمایت یک موسسۀ مالی خصوصی با همیاری نرم‌افزاری مریم انجام نمی‌شد، طراحی‌های تازۀ طراحان جوان هم روانۀ صندوقخانه‌ها میشد و به‌جمیع ندیده‌ها و نداشته‌ها می‌پیوست. دوم، از معلم‌های دلسوز دانشگاه‌ها باید یاد کرد که به‌آرامی و صبوری موفق به‌طراحی بسیاری قلمهای نو شدهاند که در نمایشگاه سرو نقره‌ای شاهد تلاش ایشان بودیم.
سوم، از دو معلم و طراح بزرگوار و قدیمی، مصطفی اوجی و اسدالله چهره‌پرداز، باید یاد کرد که نزدیک به‌سی‌وپنج سال است که در کار آموزش طراحی قلم فارسی در دانشگاه‌هایند و خستگی‌شان را به باد سپرده‌اند و بی‌گلایه، خود نیز گنجینه‌ای قلم نو طراحی کرده‌اند و امروز به‌همت نرم‌افزاری مریم، شاهد حضور و ظهور این قلم‌هاییم.
و در آخر، دست طراح و معلم جوان، دامون خانجانزاده را باید به‌گرمی فشرد که افزون بر تربیت و راهبری جوانان طراح باذوق و هنرمند، خود نیز قلم‌های نوینی را عرضه کرده است. حضور بسیاری از قلم‌های رایج شدۀ امروزی نتیجۀ تلاش او و شاگردان خستگی ناپذیرش هستند که دست به‌کار سخت و پیچیدۀ طراحی قلم فارسی شده‌اند تا شاید روزی، کسی یا جایی یا مؤسسه‌ای قدر بشناسد و خریدار شود.
این ارائه و حضور مبارک را به‌فال نیک میگیریم و چشم به‌راه حرکت‌های نو برای آینده‌ای نوتریم.
ابراهیم حقیقی، اسفند ۱۳۹۲