کلاس‏‌ها و کارگاه‏‌های آموزشی مستقل تابستان 1393 ویژه
کلاس‏‌ها و کارگاه‏‌های آموزشی مستقل تابستان 1393 مدرسه‌ی ویژه

شنبه‌‏ها:
ـ فراتر از تصویر
10 جلسه 2 ساعته / ساسان پناهی / ساعت 15 تا 17
ـ نرم افزار Photoshop پایه
9‏جلسه ‏2‏ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19
ـ نرم افزار Illustrator‏پایه
9‏جلسه 2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

یکشنبه‌‏ها:
ـ لابراتوار تایپوگرافی فارسی
10جلسه 3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 12 تا 15
ـ نرم افزار After Effect
10 جلسه 2 ساعته / مرتضی مشهودی / ساعت 14 تا 16
ـ دوره‌‏‌ی 6 ماهه motionGraphics
24جلسه 5 ساعته / عمار عیسی‌‏پور / ساعت 16 تا 21
ـ دوره‌‏ی یکساله‏‌ی طراحی گرافیک
۴۰۰ ساعت ساعت ۱۵ تا ۲۰

دوشنبه‏‌ها:
ـ خلق تصاویر فراواقعی
10 جلسه 3 ساعته / حمید دانشفر / ساعت 16 تا 19
ـ نرم افزار Illustratorپیشرفته
9‏جلسه 2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21


سه‌‏شنبه‏‌ها:
ـ دوره‌ی 6 ماهه‌ی کتاب بسازیم (Book Design )
20جلسه 6 ساعته / سرپرست دوره : کیانوش غریب پور / ساعت 11 تا 17
ـ رنگ در دنیای دیجیتال و مدیریت آن / 10 جلسه-2 ساعته/ مانی نورائی/ ساعت 15 تا 17
ـ نرم افزار Cinema 4D
10جلسه 2 ساعته / محمد دباغ / 17 تا 19
ـ کارگاه طراحی هویت و تصویر سازمانی
20 جلسه 3 ساعته/مجید عباسی/ ساعت ۱۷:30 تا :۲۰:۳۰
ـ چاپ و دانش پیش از چاپ
10 جلسه 2 ساعته/ محمد صحرادی/ ساعت 19 تا 21

چهارشنبه‌‏ها:

ـ آهنگ حروف فارسی
10 جلسه 3 ساعته / مهدی سعیدی / ساعت 14 تا 17
ـ خلاقیت در طراحی پوستر
۱۰ جلسه ۲ ساعته/ مجید کاشانی / ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
ـ کمپین تبلیغاتی «طراحی،برنامه ریزی،خلق و اجرا»
10 جلسه 4 ساعته/ امراله فرهادی- شهرام سیف‌‏هاشمی/ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
ـ نرم افزار photoshop پیشرفته
9 جلسه 2 ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19
ـ طراحی گرافیک web design
10جلسه 2 ساعته / علی طباطبایی / ساعت 19 تا 21

پنج‏شنبه‏‌ها:
ـ دوره‌‏ی یکساله‏‌ی طراحی گرافیک
۴۰۰ساعت ساعت 8:30 تا 13:30
ـ چیدمان تصویر و نوشتار
۱۰ جلسه 3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 9 تا 12
ـ نرم افزار In design‏
9جلسه-3ساعته/ احسان رضوانی/ ساعت 12 تا 15
ـ دوره‏‌ی 6 ماهه‌ی تخصصی جامع طراحی بسته بندی
18 جلسه 6‌ ساعته/ سرپرست دوره : شهرزاد اسفرجانی/ ساعت 14 تا 20
ـ آنتی تکنیک (دوره‌ی ۶ ماهه‌ی تصویرسازی)
20 جلسه 6 ساعته / سرپرست دوره : مرتضی زاهدی / ساعت 15 تا 21