دوره‌‌ی 6 ماهه‌ی « کتاب بسازيم»
تمرين هايي در طراحی و ساخت کتاب
سرپرست دوره : کيانوش غريب پور
شورای طرح و برنامه : ابراهيم حقيقی - امراله فرهادی - کيانوش غريب پور و مجيد عباسی.
با حضور سرشناس ترين طراحان گرافيک کتاب، ناشران پيشرو در کتاب سازی، کارشناسان نشر و پژوهشگران تاريخ طراحی گرافيک.
اين دوره‌ی شش ماهه در دو ترم فصلی (تابستان و پاييز 93)، در 120 ساعت آموزشی شامل کلاس‌های نظری و کلاس‌های کارگاهی است.
علاوه بر اين چهار کارگاه عملی يک روزه (با چهار طراح گرافيک حرفه‌ای و صاحب سبک در طراحی کتاب)، يک ميزگرد يک روزه (با حضور صاحب نظران و مديران نشر) و پروژه‌ی عملی کامل با عنوان « من يک کتاب می سازم» پايان بخش اين دوره در ترم دوم خواهد بود که به وسيله‌ی شورای استادان و داوران مهمان داوری خواهد شد.
با توجه به محدوديت پذيرش، ورود به اين دوره پس از مصاحبه حضوری و ارزيابی شورای طرح و برنامه امکان پذير خواهد بود.
نشست آزاد : پنج شنبه 26 تير - ساعت 7 عصر