هدیه ی نرم افزاری مریم به هنرجویان ویژه
«نرم افزاری مریم» به مدیریت ناصر آذرشب به مناسبت آغاز«پنجمین دوره‌¬ی یکساله¬‌ی طراحی گرافیک در مدرسه‌ی ویژه» 25 بسته «نرم افزار میرعماد» را به هنرجویان این دوره اهدا کردند.
مدرسه‌ی ویژه به نمایندگی از طرف این هنرجویان از این توجه و حمایت «نرم افزاری مریم» صمیمانه سپاسگزاری می نماید.