اولین مراسم اهداء جوایز و معرفی آثار برگزیده ی صنعت بسته بندی کشور برگزار خواهد شد


اولین مراسم اهداء جوایز و معرفی آثار برگزیده ی صنعت بسته بندی کشور برگزار خواهد شد

روابط عمومی مراسم اهداء جوایز و معرفی آثار برگزیده ی صنعت بسته بندی کشور با نام " بسته ها " اعلام کرد که برای اولین بار تولیدات صنعت بسته بندی کشور به صورت تخصصی و نه در کنار سایر نمایشگاهها ، که عموما از تولیدات سال گذشته ی کشور در این صنعت میباشند توسط سایت " بسته ها " و به صورت تخصصی ارزیابی و داوری شده و مراسم اهداء جوایز و معرفی برندگان آن به صورت رویدادی سالانه به زودی در دو بخش حرفه ای و دانشجویی در خانه ی هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
ایمان آل مظفر دبیر این رویداد است و شهرزاد اسفرجانی ، علیرضا مصطفی زاده، دکتر محمد رزاقی و مسعود نجات داوری این مراسم را انجام داده اند.
تقویت صنعت بسته بندی در ایران، معرفی آثار برتر بسته بندی کشور، و ارتباط منطقی و مداوم ما بین طراحان صنعت بسته بندی و بازار و نسل جوان طراحان کشور از اهداف برگزار کنندگان این رویداد میباشد.
لازم به ذکر است نشست خبری این مراسم در روز شنبه ۲۶ مهر ماه سال جاری، ساعت یازده صبح در سالن امیرخانی خانه ی هنرمدان برگزار شد.