نشست های آزاد چهارشنبه ۱۰ دی

لذت بی پایان طراحی جلد کتاب / مدرس: کیانوش غریب پور / ساعت: ۱۷ ـ ۱۶
لابراتوار تایپوگرافی / مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: ۱۸ ـ ۱۷
هماهنگی موضوع با اثر / مدرس: ساعد مشکی / ساعت: ۱۹ ـ ۱۸