برنامه ی نشست های آزاد و کلاس های بهار 94
مدرسه ی ويژه برای بهار 1394 ، 19 عنوان کارگاه آموزشی و کلاس مستقل و 3 دوره ی پیوسته ی تخصصی را برنامه ريزی کرده است.
همچنین برای آشنایی بیشتر علاقه مندان با این دوره ها و کارگاه ها ، 15 نشست آزاد به شرح زیر برگزار خواهد شد.

برنامه ی نشست های آزاد ویژه بهار 1394

سه شنبه 94/1/18
فراتر از خلاقیت در تصویر
مدرس: ساسان پناهی / ساعت : 18 _ 17

عکاسی پایه
مدرس: بابک فروتنی / ساعت: 19 _ 18

فتوژورنالیسم
مدرس: اسماعیل عباسی / ساعت: 20 _ 19

چهارشنبه 94/1/19
کارگردانی موشن گرافیک
مدرس: عمار عیسی پور / ساعت: 18 _ 17

چاپ و دانش پیش از چاپ
مدرس: محمد صحرادی / ساعت: 19 _ 18

رنگ شناسی و مدیریت رنگ در دنیای دیجیتال
مدرس: مانی نورایی / ساعت: 20 _ 19

پنج شنبه 94/1/20
تیپ شناسی شخصیت در کسب و کار گرافیک و تبلیغات
مدرسین: پدرام طالبی - تینا ملکی / ساعت: 18 _ 17

کسب و کار تبلیغات و طراحی گرافیک
مدرس: ماندانا آینه چیان / ساعت: 19 _ 18

کمپین تبلیغاتی
مدرسین: امراله فرهادی - شهرام سیف هاشمی/ ساعت: 19 _ 20


چهار شنبه 94/1/26

طراحی هویت و تصویر سازمانی
مدرس: مجید عباسی / ساعت: 18 _ 17

لابراتوار تایپوگرافی
مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: 19 _ 18

خلاقیت در طراحی پوستر
مدرس: مجید کاشانی / ساعت: 20 _ 19


پنج شنبه 94/1/27

تاریخ طراحی گرافیک جهان
مدرس: آریا کسایی / ساعت: 17 _ 16

دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک
سرپرست دوره: امراله فرهادی / ساعت: 18 _ 17

دوره ی تخصصی Art Animation
سرپرست دوره: امیر افشار / ساعت: 20 _ 18


برنامه ی کلاس های "مدرسه ی ویژه" بهار 1394


شنبه ها
عکاسی پایه (10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: بابک فروتنی / ساعت: 15تا 17

فتوشاپ پیشرفته (9 جلسه 2 ساعته)
مدرس:فرزین نیکپور / ساعت: 17تا 19

ایلاستریتور پیشرفته (9 جلسه 2 ساعته)
مدرس: مسعود نجات / ساعت: 19 تا 21

یکشنبه ها
خلاقیت در طراحی پوستر (10 جلسه 3 ساعته)
مدرس: مجید کاشانی / ساعت: 9تا 12

فراتر از خلاقیت در تصویر(10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: ساسان پناهی / ساعت: 11 تا 13

طراحی پایه (8 جلسه 3 ساعته)
مدرس: مانی غلامی / ساعت: 15 تا 18

چاپ و دانش پیش از چاپ(10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: محمد صحرادی / ساعت: 17 تا 19

کسب و کار طراحی گرافیک و تبلیغات (10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: ماندانا آینه چیان / ساعت: 19 تا 21

دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک
سرپرست دوره: امراله فرهادی / ساعت: 15 تا 21

دوشنبه ها
چاپ و دانش پیش از چاپ(10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: محمد صحرادی / ساعت: 9 تا 11

فتوژورنالیسم (10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: اسماعیل عباسی / ساعت: 15 تا 17

فتوشاپ پایه و پیشرفته(18 جلسه 2 ساعته)
مدرس: فرزین نیکپور / ساعت: 17 تا 19

ایلاستریتور پایه و پیشرفته( 18 جلسه 2 ساعته)
مدرس: مسعود نجات / ساعت: 19 تا 21

سه شنبه ها
لابراتوار تایپوگرافی پایه(10 جلسه 3 ساعته)
مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: 9 تا 12

لابراتوار تایپوگرافی پیشرفته (10 جلسه 3 ساعته)
مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: 9 تا 12

فتوشاپ پایه (9 جلسه 2 ساعته)
مدرس:فرزین نیکپور / ساعت: 11تا 13

لابراتوار تایپوگرافی پایه(10 جلسه 3 ساعته)
مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: 13 تا 16

رنگ شناسی و مدیریت رنگ در دنیای دیجیتال (10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: مانی نورائی / ساعت :15 تا 17

دوره تخصصی Art animation
سرپرست دوره : امیر افشار / ساعت : 16 تا 21

ایندیزاین پیشرفته(9 جلسه 2 ساعته)
مدرس: احسان رضوانی / ساعت: 17 تا 19

طراحی هویت و تصویر سازمانی (20 جلسه 3 ساعته)
مدرس: مجید عباسی / ساعت:17:30 تا 20:30

چهارشنبه ها

نرم افزار Cinema 4 D
(10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: محمد دباغ / ساعت:14تا 16

کمپین تبلیغاتی(10 جلسه 4 ساعته)
مدرسین: امراله فرهادی-شهرام سیف هاشمی / ساعت: 17تا 21

افتر افکت (10 جلسه 2 ساعته)
مدرس: مرتضی مشهودی / ساعت: 16 تا 18

کارگردانی موشن گرافیکس (10 جلسه 3 ساعته)
مدرس: عمار عیسی پور / ساعت:18 تا 21

پنج شنبه ها
تاریخ طراحی گرافیک جهان(20 جلسه 2 ساعته)
مدرس: آریا کسائی / ساعت:9 تا 11

ایلاستریتور پایه و پیشرفته( 18 جلسه¬ 2 ساعته)
مدرس: مسعود نجات / ساعت: 11 تا 13

خلاقیت در طراحی پوستر(10 جلسه3 ساعته)
مدرس: مجید کاشانی / ساعت:13تا 16

دوره تخصصی Art animation
سرپرست دوره : امیر افشار / ساعت : 16 تا 21

ایندیزاین پایه و پیشرفته (9 جلسه 3 ساعته)
مدرس: احسان رضوانی / ساعت: 16 تا 19

دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک
سرپرست دوره: امراله فرهادی / ساعت: 9 تا 13

طراحی پایه (8 جلسه 3 ساعته)
مدرس:مانی غلامی / ساعت: 15تا18

جمعه ها
تیپ شناسی شخصیت در کسب و کار گرافیک و تبلیغات (7جلسه 4:30 ساعته)
مدرسین: پدرام طالبی-تینا ملکی / ساعت: 9 تا 13:30