«کودکی من»
عنوان کارگاه یک روزه ی طراحی پوستر با «کاری پیپو» طراح گرافیک نامدار فنلاندی است که در آذرماه امسال با حضور این طراح برجسته که به دعوت «بنیاد ممیز» به ایران آمده بود، در «مدرسه ی ويژه» برگزار شد.در این کارگاه يک روزه، گروه منتخبی از هنرجویان «مدرسه ی ويژه» به انتخاب اساتید شرکت کردند.
حاصل این کارگاه 9 ساعته، آثار قابل توجهی بود که آقای پیپو از طراحان آن ها خواست تا مراحل تکمیلی و پیشرفت کارهایشان را از طریق پست الکترونیک با او در میان گذاشته و راهنمائی های لازم را بگیرند.
اکنون تعداد 20 پوستر از 20 هنرجو که به مراحل پایانی رسیده و توسط این طراح پیشگام تایید شده است، از روز جمعه 22 اسفند 1393 ساعت 17 در نگارخانه ی ویژه به نمایش گذاشته می شود.
این نمایشگاه تا 21 فروردین 1394 ادامه خواهد داشت.