مُـکاشِـفـه

انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان به مناسبت هفته‌ی گرافیک۹۴ نشست مروری بر روند طراحی، در پوسترهای مـجـیـد کاشـانـی را برگزار می‌کند.
این رویداد که «مُـکاشِـفـه» نام دارد روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با حضور طراح در ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان برای حضور در این ورکشاپ می‌توانند به آمفی تئاتر دانشکده‌ی فرانسوی‌ها، خیابان سنگ‌تراشان مراجعه کنند.
حضور در این جلسه برای عموم دانشجویان و علاقه‌مندان آزاد است.