نشست آزاد دوره پیوسته ی تخصصی آرت انیمیشن
پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه 94 ساعت 5 عصر نشست آزاد دوره تخصصی آرت انیمیشن برگزار خواهد شد.

این دوره در 300 ساعت کارگاهی در 36 هفته برگزار خواهد شد

با توجه به محدودیت پذیرش، ورود به این دوره دارای ضابطه ها و شرایط ویژه ای است که با مصاحبه حضوری و ارزیابی حرفه ای توسط اعضاء شورای طرح و برنامه تحقق می یابد.