عکاسی از عِین تا یِ
برگزاری دوره ی پیوسته عکاسی پایه
در این دوره شش ماهه که بالغ بر صد و ده ساعت است، هنرجویان بنیان های عکاسی را در یک مسیر پیوسته و مدون٬ طی پنجاه و دو جلسه آموزش می بینند. سرپرست این دوره علی قلمسیاه است و بهرام کلهر نیا، محمد غفوری٬ علیرضا روح نواز و ساسان پناهی از اساتید این دوره پیوسته می‌باشند. دوره "عکاسی از عین تا ی" از پنج سر فصلِ تکنیکهای پایه عکاسی، نور پردازی، ترکیب بندی، آشنایی با ژانر های عکاسی و ویرایش دیجیتال تشکیل گردیده و شروع آن پنجشنبه 21 خرداد می‌باشد.
علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آموزشگاه هنرهای معاصر www.Academyca.com مراجعه و یا با شماره تلفن های 88853771 و 88853782 تماس حاصل فرمایند.