نشست آزاد دوره ی جامع 6 ماهه ی تخصصی چاپدنیـــــای جادوئـــی هــزاررنگ
هیــولای دوست داشــتـنی چـاپ

نشست آزاد: پنجشنبه 11 تیر 94

دوره ی جامع تخـصصی شـش ماهـه در 100 سـاعت
:شورای طرح و برنامه ریزی
مانی نورایی ـ مسعود نجات ـ امراله فرهادی

طراحان گرافیک حرفه‏ای خوب می‏ دانند که در بسیاری مواقع آنچه را که در صفحه
نمایش کامپیوتر از یک سند طراحی شده می بینند، با آنچه که بعد از چاپ به دست‏شان
!می رسد، تفاوت‏های اساسی دارد
به همین خاطر دلخور می شویم...! و اشکال کار را در لیتـوگــرافی، کاغـذ و مقـوا
مرکب و چاپ، ورنی و یـووی و... می ‏بینیم. در حالی که ممکن است مشکل اصلی
!در کار خودمان باشد نه در فرآیند نظام پر پیچ و خم چاپ

چه باید کرد !؟
امروزه، دنیــــای جـادوئـــی هــــزاررنگ هیـــولای دوســـت داشـــتنی چاپ افست
دنیای شگفت ‏انگیز تکـنولوژی پیــشرفته و مدرن روزگار ماست، که تنها با کمک
دانش فنی حرفه‏ای و تسلط کافی بر اصول و استــانـــدارهای تعریف شده، می توان
.تجربه ‏های شیرینی را به دست آورد
این دوره ‏ی جــامع با آموزش‏های تخصصی و حرفــه‏ای، برای طراحان گــرافـیک
مدیــران، مسئـولان و ناظـران تولید فـنی، تردیدها و هراس بی‏ دلیل آنان را از این
.هیـــولای دوست‏داشتــنی که در ذهن‏شان ساخته شده، از میان برمی ‏داردشناخت رنگ و نور و مدل‏های رنگی
تراکــم و پیکـسل و رزولوشن
رنگ در دنیای دیجیتال و مدیریت رنگ
سـطوح چـاپ شـونده
اصـلاح رنگ و آمـاده سازی عکس
آماده سازی برای چـاپ
فرم بندی و مونتاژ
انواع خروجی ها
و استانداردهای چاپ PDF
چاپ پروژه های انجام شده توسط هنرجویان

پیش نیازهای دوره
Photoshop Illustrator Indesigne :نرم افزارهای

با توجه به محدودیت پذیرش، ورود به این دوره دارای ضابطه ها و شرایط ویژه ای
اسـت که با مصاحبه حضوری و ارزیابی حرفـه‏ای توسـط اعضـای شــورای طــرح
.و بـرنامه تحـقق می ‏یابد