توقف اضطراری
برای حضور در کارگاه توقف اضطراری لطفا با شماره تلفن 88734543 (دفتر خانم اسفرجانی)
تا پایان روز چهارشنبه14 مرداد تماس گرفته و حضور خود را اعلام بفرمایید.

آدرس:تهران،قنبرزاده شمالی،نبش خیابان 6 شمالی،پلاک 27،واحد51