نشست آزاد مدیر خلاقیت چه کار می کند
مدرس: علیرضا مصطفی زاده / یکشنبه 94/7/19 ساعت : 19 - 18
What does a Creative Director do

دوره‌ی 3 ماهه- 10 جلسه‌ی 3 ساعته


بزرگ‌ترین آژانس‌ های تبلیغاتی دنیا شهرت و اعتبارشان را از مدیران خلاقیت خود کسب می‌کنند. چرا که مدیر خلاقیت نه تنها رهبری تیم‌ های ایده پردازی برای خلق راه‌حل‌ های ارتباطی موثر در تبلیغات را در دست دارد، بلکه مسئولیت ایجاد رویکردی خلاقانه در همه‌ ی جنبه ‌های فعالیت یک آژانس تبلیعاتی نیز بر عهده‌ی اوست.

در فضای تبلیغات امروز ایران اما، هنوز بسیاری از موضوعات و موقعیت ‌ها آن چنان که باید و شاید تبیین نشده‌اند و علی‌رغم استفاده فراوان از آن ‌ها در ادبیات تبلیغات، دچار ابهام و گاه حتی تعبیری نادرست هستند.
این کارگاه سعی دارد تا ضمن روشن نمودن مفهوم و معنی مدیریت خلاقیت به عنوان اصلی ترین حرفه در تبلیغات تجاری، چگونگی فعالیت و حیطه‌ی مسئولیت‌ های آن را تشریح کند.

مدیر خلاقیت سکاندار حرکت رو به رشد آژانس های تبلیغاتی است. همان کسی که می تواند با آگاهی و شناخت از محیط، فرهنگ و واقعیت های جامعه خود به علاوه ی تفکر خلاق، نه تنها همه ی افراد یک آژانس را در حرفه خود ارتقا دهد، بلکه در سطحی وسیع ‌تر به بهبود فضای تبلیغات در جامعه نیز یاری رساند.

از این رو شرکت در این دوره را به همه ی کسانی که دستی در تبلیغات تجاری دارند و به برداشتن گامی رو به جلو در حرفه ی خود فکر می‌کنند توصیه می‌کنیم. خصوصا مدیران هنری و نویسندگان متون تبلیغاتی که حرفه ی تبلیغات را فقط برای امرار معاش انتخاب نکرده‌اند.