نشست های آزاد یکشنبه 6 دی ماه


پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر
مدرس: طاهــره تابـــان
نشست: یک شنبه 6 دی ساعت 18-17

طراح گرافیک بدون شناخت همه‌جانبه‌ی قابلیت‌ها و توانمندی‌های عناصر بنیادین بصری و کاربردهای آن‌ها در جریان خلق یک کار گرافیکی، نمی‌تواند پیش‌نهاد تصویری جامع و کارامدی ارایه کند.
در این کلاس سعی خواهد شد؛ ضمن آموزش شناخت همه‌جانبه به هنرآموزان، حساسیت آن‌ها نسبت به عملکرد بنیانی و گسترده‌ی عناصر بصری برانگیخته شود.
بدون شک کیفیت‌های خارق‌العاده در هر اثر، حاصل همجواری موثر و اصولی این عوامل بصری در به کارگیری صحیح و اندیشمندانه‌ی آنان توسط خالق اثر است.
در این کلاس‌ها با ارایه‌ی تمرین‌های گوناگون دو و سه بعدی، ذهن هنرآموز به چالش و پویایی مرتبط با موضوع کشانده می‌شود و با در نظر گرفتن فرصت‌های زمانی حتی‌المکان به فرم و رنگ نیز پرداخته خواهد شد.
هم‌چنین بررسی آثار موجود، اجرای تمرین‌های یادشده و توانمندی‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف طراحی گرافیک، دقت‌ و شناخت عمیق‌تری را برای هنرآموز پدید خواهد آورد.مــدیـــر خــلاقـیـت چــه کـــار می کـند؟
مدرس: علیرضا مصطفی زاده
نشست: یک شنبه 6 دی ساعت 19-18

بزرگـتریـن آژانـسهای تبـلیـغاتی دنیـــا شـهـرت و اعتـبارشـان را از مــدیــران خــلاقــیت خــود کـسـب می کنند. چرا که مدیر خلاقیت نه تنها رهبری تیم های ایده پردازی برای خلق راه حل های ارتباطی موثر در تبلیغات را در دست دارد، بلکه مسئولیت ایجاد رویکردی خلاقانه در همه ی جنبه های فعالیت یک آژانس تبلیعاتی نیز بر عهده ی اوست. در فضای تبلیغات امروز ایران اما، هنوز بسیاری از موضوعات و موقعیت ها آن چنان که باید و شاید تبیین نشده اند و علیرغم استفاده فراوان از آنها در ادبیات تبلیغات، دچار ابهام و گاه حتی تعبیری نادرست هستند.
این کـــارگــــاه سعی دارد تا ضـمن روشن نمودن مفهوم و معنی مدیریت خلاقیت به عنوان اصلی ترین حرفه در تبلیغات تجاری، چگونگی فعالیت و حیطه ی مسئولیت های آن را تشریح کند. مدیر خلاقیت سکاندار حرکت رو به رشد آژانس های تبلیغاتی است. همان کسی که می تواند با آگاهی و شناخت از محیط، فرهنگ و واقعیت های جامعه خود به علاوه ی تفکر خلاق، نه تنها همه ی افراد یک آژانس را در حرفه خود ارتقا دهد، بلکه در سطحی وسیعتر به بهبود فضای تبلیغات در جامعه نیز یاری رساند.
از این رو شرکت در این دوره را به همه ی کسانی که دستی در تبلیغات تجاری دارند و به برداشتن گامی رو به جلو در حرفه ی خود فکر می کنند توصیه می کنیم. خصوصا مدیران هنری و نویسندگان متون تبلیغاتی که حرفه ی تبلیغات را فقط برای امرار معاش انتخاب نکرده اند.طــراحی، خـلق و برنـامــه ریزی
کمــــپیـــن تبـــلــیغــاتی
مدرسین: امـراله فرهـادی / شـهرام سـیف هاشمی
نشست: یک شـنبه 6 دی ساعت 20 - 19

طراحی، برنامه ریزی و خلق یک کمپین ارتباطی و تبلیغاتی کارآمد و موفق، سال ها است که ذهن سفارش دهندگان را از یک سـو و طراحان و اجراکنندگان آن را از سوی دیگر، به خود مشغول کرده است.
خیلی وقت ها هر کدام از طرفین، درک و تلقی متفاوتی از موضوع داشته و زبان مشترکی برای ارتباط با یکدیگر پیدا نمیکنند!
به همین خاطر با کم رضایتی یا نارضایتی از یکدیگر، علاوه بر هدر دادن بودجه، نمی توانند مخاطب مورد نظرشــان را نیز جذب و ترغیب کنند.
سعی ما بر این است که در این دوره ی کوتاه، علاوه بر انتقال مبانی، تعاریف، مفاهیم و انضباط درست چرخه ی سفارش تا خلق و ارایه ی کمپین، کلاسهای خود را در قالب کارگاههای عملی، توأم با کار گروهی منسجم پیش ببریم، تا در پایان دوره به چند کمپین موفق و قابل اجرا دست پیدا کنیم