یک روز ویـــژه از نزدیک با امین نصــر
دیـزایـن برای زندگی
کارگـاه تخصصی یک روزه
دوشنبه ۷ دی
طراحی تجـربه ی کـاربر یا UX Design دانشـی است مبتنـی بر درک عمیـق کـاربـران. آنچه نیــاز دارنـد و میــزان توانــایی و محدودیت های آنان. طراحان تجربه کاربری معتقدند؛ دیزاین، در مرحله ی اول می بایست به کار بیاید و نیاز کاربر را به ساده ترین شکل ممکن برآورده سازد.
UX Design رشته ای جوان و به شدت درحال توسعه است که بر پایه ی تعامل بین انسان و ماشین یا Human Computer Interaction شکل گرفته و عمدتا متمرکز بر طراحی رسانه های دیجیتال مانند وب سایت، وب اپلیکیشن و نرم افزار بوده است اما هم اکنون گستره ای فـــراتر شامـــــل دیــــزاین سرویـــس و محصول را در پیش رو دارد.