دیزاین برای زندگی

یک روز ویژه از نزدیک با امین نصر
مدرسه‌ی ویژه که همیشه به دنبال نوآوری و هم‌گامی با جدیدترین فناوری‌های روز بوده است دوشنبه هفت دی‌ماه کارگاه UI و UX را برگزار کرد. امین نصر که سال‌ها است در این حوزه در خارج از ایران مشغول کار است، هدایت و سرپرستی این کارگاه 5 ساعته را برعهده داشت و 38 نفر از دانشجویان ویژه در این کارگاه تخصصی شرکت کردند.
طراحی تجربه‌ی کاربری یا UX Design دانشی است مبتنی بر درک عمیق کاربر؛ شناخت کاربر و نیاز او و به کار بردن این دانش در طراحی وب‌سایت.
و نتیجه همان لذتی است که کاربر از به کاربردن یک نرم‌افزار در وب‌ سایت حس می‌کند. کارگاه طراحی تجربه‌ی کاربری یعنی ایجاد حس خوب در کاربر که، دانشجویان ویژه با پس‌ زمینه‌های دیزاین و حتی ارتباطات پای تجربه‌ی ارزشمند امین نصر نشستند.