فراخوان مسابقه طراحی
یک گروه صنعتی در حال توسعه برای جذب نیروی متخصص در واحد گرافیک و آماده سازی پیش از چاپ خود، اقدام به برگزاری مسابقه طراحی بسته بندی نموده است.
متقاضیان شرکت در مسابقه جهت هماهنگی تا 18 اسفند با شماره زیر تماس حاصل و یا مشخصات خود را به آدرس ای میل درج شده، ارسال کنند.

021-42318333
naserizadeh@pmaprintopack.com