چـــــــاپ و دانــــش پیـــــش از چــــــاپ

مدرس: محمد صحرادی
یک شنبه ها | 10 جلسه 2 ساعتهاین دوره رویکرد نویــنی است به فـراگـیری و انتـقـال جدیـدتـرین دانـش و فــن آوری در صنـعت چـاپ و کــاغذ.
شرکت کنندگان در این دوره فرا می گیرند:
▪ چالش های چاپ مرکب 400 درصد، چرا وکتور؟ چرا پیکسل؟ رفتار با متن، تکنیک های خط برش، تیغ و قالب
▪ چالش های چاپ در طراحی، مدیریت رنگ در پردازش چاپ، مونتاژ الکترونیک شیت، آماده سازی واجرای نهایی
▪ مواد و متریال ها، پوشش ها، محاسبه ی قیمت و ...
▪ همراه با تمرین های تعاملی، نمایش فیلم و انیمیشن، تصاویر گرافیکی و ارایه ی نمونه های موفق با توضیحات روشن و جذاب.
▪ دستور العمل های عملی و بنیادی به همراه مباحث نظری، گام به گام شما را به فرآیند نهایی تولید هدایت می کند، تا بتوانید نیازهای شخصی خود را در اجرای حرفه ای برطرف ساخته و نتیجه ای درخشان از چاپ به دست آورید.