روز جهانی دیزاینسالروز تاسیس انجمن بین المللی دیزاین (ایکو - دی) به پیشنهاد کیم پائولسن در ۱۹۶۳ روزی شد برای برگزاری برنامه های عمومی به هدف بالا بردن کیفیت زندگی توسط طراحان دنیا و از سال ۱۹۹۵ به عنوان روز گرافیک در تقویم ثبت گردید تا سال ۲۰۱۲ که روز جهانی طراحی ارتباطات بصری نام گرفت. هدف این انجمن و این روز، گسترش تاثیر طراحی بر زندگی مردمان و معرفی و تشویق طراحانی است که با زندگی و محیط اطرافشان رابطه‌ای دوسویه دارند، رابطه‌ای که با طرح شکل می‌گیرد و جهان را شکل می‌دهد.