چهل سال بعد...
نمایشگاه پوسترهای علیرضا مصطفی‌زاده در اصفهان

گالری اکنون با همکاری مدرسه‌ی ویژه و نگارخانه‌ی ویژه، نمایشگاه پوستر‌های علیرضا مصطفی‌‌زاده را با عنوان: ۴۰ سال بعد در اصفهان برگزار می‌کند


زمان: جمعه ۳۱ اردیبهشت تا چهارشنبه ۱۲ خرداد۱۳۹۵
مکان: اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه‌ی افشین ۱۴، بن ست حریر، شماره‌ ۹،
تلفن: ۳۶۲۴۵۸۶۳-۰۳۱

همچنین کارگاه آموزشی ۲ روزه‌ی طراحی پوستر با هدایت ایشان در روزهای پنجشنبه ۳۰و جمعه ۳۱ اردیبشت با موضوع چهل سال بعد نیز در گالری اکنون برگزار خواهد شد.