برنامه کلاس های تابستــــــــــــــان ۱۳۹۵ مدرسه ی ویژه


شنبه ها

هشتمین دوره ی یکساله‏ ی ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات
ترم اول / ساعت ۱۵ ـ ۲۰

Adobe In Design
( ۱۰ جلسه ۳ ساعته) مدرس: احسان رضوانی / ساعت ۱۰ ـ ۱۳

Adobe Photoshop
(۱۲ جلسه ۳ ساعته) مدرس: فرزین نیکپور / ساعت ۱۷ ـ ۲۰

یکشنبه ها

ششمین دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک
ترم چهارم / ساعت ۹ ـ ۱۴

طراحی پایه
(۸ جلسه ۳ ساعته) مدرس: مانی غلامی / ساعت ۱۵ ـ ۱۸

دوره ‏ی تصویرگری «تجسم ویژه»
(۱۰ جلسه ۳ ساعته) مدرس: مرتضی زاهدی / ساعت ۱۴ ـ ۱۷

خلاقیت در تبلیغات
(۱۲ جلسه ۳ ساعته) مدرس: علیرضا مصطفی زاده / ساعت ۱۸ ـ ۲۱

Adobe AfterEffect
(۱۰ جلسه ۳ ساعته) مدرس: مرتضی مشهودی / ساعت ۱۶ ـ ۱۹

رنگ شناسی و مدیریت رنگ در دنیای دیجیتال
(۱۰ جلسه ۲ ساعته) مدرس: مانی نورایی / ساعت ۱۹ ـ ۲۱

دوشنبه ها

هشتمین دوره ی یکساله‏ ی ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات
ترم اول / ساعت ۱۵ ـ ۲۰

در جست و جوی من خلاق
(دیزاین خلاق از چه مسیری گذر می‏کند)/
(۱۰ جلسه ۳ ساعته) مدرس: طاهره محبی تابان / ساعت ۱۰ ـ ۱۳

Adobe Photoshop
(۱۲ جلسه ۳ ساعته) مدرس:فرزین نیکپور ساعت ۱۰ ـ ۱۳

دوره‏ ی شش ماهه‏ ی عکاسی و گرافیک در تبلیغات
ترم دوم / ساعت ۱۶ ـ ۲۰

Adobe Illustrator
( ۱۰جلسه¬ ۳ ساعته) مدرس: مسعود نجات / ساعت ۱۷ ـ ۲۰

سه شنبه ها

نام‏ ها و نشانه‏ ها
(پانزده تمرین برای ساخت و ساز نشانه‏ های نوشتاری ایرانی)
( ۱۵ جلسه ۳ ساعته) مدرس: دامون خانجانزاده / ساعت ۱۵ ـ ۱۸

چاپ و دانش پیش از چاپ
( ۱۰ جلسه ۲ ساعته) مدرس: محمد صحرادی / ساعت ۱۷ ـ ۱۹

طراحی پروژه های تایپوگرافی Typo Projects
( ۱۰ جلسه ۳ ساعته) مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت ۱۷ ـ ۲۰

چهارشنبه ها

دوره‏ ی شش ماهه‏ ی عکاسی و گرافیک در تبلیغات
ترم دوم / ساعت ۱۶ ـ ۲۰

طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرای کمپین تبلیغاتی
(۱۰ جلسه ۴ ساعته) مدرسین: امراله فرهادی - شهرام سیف هاشمی / ساعت ۱۷ ـ ۲۱

Adobe In Design
( ۱۰ جلسه ـ ۳ ساعته) مدرس: احسان رضوانی/ ساعت ۱۷ ـ ۲۰

پنج شنبه ها

ششمین دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک
ترم چهارم / ساعت ۹ ـ ۱۴

طراحی پایه
(۸ جلسه ۳ ساعته) مدرس: مانی غلامی / ساعت ۱۵ ـ ۱۸

دوره‏ ی جامع کارورزی « استودیو دیزاین»
(۱۳جلسه ۳ ساعته+۲ کارگاه ۵ ساعته) / ساعت ۱۵ ـ ۱۸

دوره ی شش ماهه طراحی هویت و تصویر سازمانی
(۲۰ جلسه ۳ ساعته) مدرس: مجید عباسی / ساعت ۱۵ ـ ۱۸