جلسه‏ ی داوری پروژه‏ ی ترم اول دوره‏ ی هشتم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
تدوین برنامه‏ ی بازاریابی ماءالشعیر
جلسه‏ ی داوری پروژه‏ی ترم اول دوره‏ ی هشتم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

هشتمین دوره‏ ی یکساله ‏ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات از 20 تیر ماه سال جاری در مدرسه‏ ی ویژه آغاز شده است. عصر روز دوشنبه 19 مهر ماه جلسه‏ی داوری پروژه‏ ی بازاریابی ترم اول این دوره با حضور برخی از مدرسان و اعضای شورای طرح و برنامه‏ ی این دوره، آقای علی قدس و خانم ها پریسا پروشانی و یلدا صدری برگزار شد.در این ترم دانشجویان در قالب چهار گروه برای پروژه‏ ی پایانی ترم اول این دوره یک برنامه بازاریابی برای محصول ماءالشعیر برای بازار ایران تدوین کردند.
این پروژه بر اساس آموخته های دانشجویان از دروس مبانی و اصول بازاریابی، مبانی و اصول تبلیغات، تحقیقات کمی و کیفی بازار، مطالعه رفتار مصرف کننده و گزارش و پروپزال نویسی که در ترم اول تدریس شدند، ارائه شد.
در این جلسه‏ ی داوری پس از ارائه‏ ی پروژه توسط دانشجویان، نقطه نظرات مدرسان دوره و اعضای شورای طرح و برنامه ارائه و در انتها پرسش و پاسخ و ارزیابی نهایی توسط مدرسان انجام شد.
اسامی دانشجویان در این گروه ها عبارتند از:
گروه اول: موسی معصومی، هستی رفیع جمال، نسا قدری، فرهاد رحمانی، علی جمالی، اکرم اسکندریانگروه دوم: حامد نورزاد، مصطفی اسمعیل نیا، نگار پناه، سپهر محمد بیگی، لیان رضویگروه سوم: محمد حسین فقیه خراسانی، نوید شریفی، محمد هادی زارعی، شبنم رشید فرخی، الهام غلامیگروه چهارم: شایان جوادی کیا، شادی وثوقی، حسام متین، نسیم قنبریان، مزدک قادری، صبا عباسی