برگزاری جلسه‏ ی داوری پروژه"طراحی برند و هویت سازمانی و روابط عمومی"
دوره ‏ی هشتم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات - ترم سوم
جلسه داوری بر روی پروژه‏ های ارتباط سازی با برند و هویت سازی و روابط عمومی ، برای شرکت ایسام که یک شبکه خرید و فروش اجناس نو و دست دوم است، عصر روز شنبه 21 اسفند ماه 1395، با حضور برخی از اعضای شورای طرح و برنامه و مدرسان دوره، شهرزاد اسفرجانی، افشین آشتی، نژده هوانسیان، آرش وفاداری و یلدا فریور صدری برگزار شد.در این جلسه دانشجویان که از ابتدای ترم به 4 گروه تقسیم و بروی پروژه فوق کار می کردند، نتیجه آموخته های دروس ترم سوم خود، شامل " ارتباط سازی برند و هویت سازی" - "روابط عمومی" و همچنین کارگاه های "نگاهی فراگیر به رسانه" و "برنامه ریزی جامع ارتباطات" را در غالب یک طرح عملی - پیشنهادی به هیئت داوران ارائه کردند.
در پایان ارائه هر کدام از گروه ها، مدرسان و اعضای شورای طرح و برنامه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و ارزیابی نهایی صورت گرفت.

اسامی دانشجویان در این گروه‏ها عبارتند از:

گروه اول: شادی وثوق، الهام غلامی، علی جمالی، حامد نورزاد، مصطفی اسمعیل نیا، موسی معصومیگروه دوم: نگار پناه، صبا عباسی، محمد حسین فقیه خراسانی، نسا قدری، نوید شریفیگروه سوم: هستی رفیع جمال، لیان رضوی، نسیم قنبریان، محمد هادی زارعی، شایان جوادی کیان، صدیقه توکلگروه چهارم: شبنم رشید فرخی، سپهر محمد بیگی، اکرم اسکندریان، حسام متین، فرهاد رحمانی