صورتش بیرون و معنیش اندرون

نمایشگاه آثار نقاشی هادی فراهانی در گالری گلستان
از جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ساعات بازدید ۴ تا ۸ بعد از ظهر
گالری پنج شنبه ها تعطیل است
آدرس:‌ تهران، دروس، خ هدایت، خ باقر کماسایی، شماره ۲۴
تلفن تماس: ۲۲۵۴۱۵۸۹Outer Facade, Inner Essence
Painting Exhibition by Hadi Farahani
in Golestan Gallery from Friday May 5th to Wednesday May 10th, 2017
4:00pm to 8:00pm
Gallery is closed on Thursdays
Address: Tehran, Daroos, Hedayat St., Bagher Kamasa'i St., No. 24
Tel: 021-22541589