کلاس تحقیقات بازار در دوره ی نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات- ترم اول
کلاس تحقیقات بازار در دوره نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات- ترم اول

دانشجویان دوره ‏ی نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات عصر روز شنبه 28 مرداد ماه چهارمین جلسه کلاس «تحقیقات بازار» را زیر نظر پریسا پروشانی (مدیر عامل شرکت تحقیقات بازارنگر) آغاز کردند.

تعداد جلسات این درس در ترم اول 6 جلسه‏ ی 2 ساعته است که دانشجویان با ضرورت انجام تحقیق، تعریف تحقیقات بازاریابی با رویکرد بازاریابی، تبلیغات و برندینگ، بررسی انواع تحقیقات از منظر کمی، کیفی و اسنادی، فرآیند اجرای تحقیقات در یک شرکت تحقیقات بازار و همچنین سفارش تحقیقات بر اساس اهداف پروژه به این شرکت ها آشنا می شوند.