خلاقیت در دیزاین بسته بندی

خلاقیت در دیزاین بسته بندی در دوره شش ماهه ی طراحی بسته بندی

کلاس خلاقیت در دیزاین بسته بندی یکی از عناوین درسی در دوره ی ۶ ماهه است که با حضور استاد "علیرضا مصطفی زاده" برگذار شد.
تعداد جلسات این درس 5 جلسه‏ ی 3 ساعته است .