"آژانس خلاق کرگدن" میهمان ویژه‏ ی دوره ی یک ساله ی طراحی گرافیک

عصر روز یکشنبه 23 مهر 1396 "تهمتن امینیان" مدیر خلاقیت آژانس«کرگدن» به همراه "حسنعلی ضاد" مدیر استراتژی، چند ساعتی را میهمان "دوره ‏ی ‏‏‏‏یک ساله طراحی گرافیک" مدرسه ی ویژه بودند.
"تهمتن امینیان" ابتدا با هنرجویان درباره ‏ی ذهنیت و تلقی مردم از تبلیغات صحبت کرده و به نکات مهمی در عرصه ‏ی تبلیغات اشاره کرد، اینکه تبلیغات برای جذب مخاطب باید جذاب و خلاق باشد و در مورد روش ها و متدهای رسیدن به این تبلیغات خلاق چگونه باید عمل کرد؟
تهمتن امینیان با نمایش پروژه ‏ها و کمپین ‏ها ی متعدد از مواردی که طی چند سال گذشته در آژانس کرگدن خلق و اکران شده و یا به نمایش در آمده، به نکات حائز اهمیت استراتژیک و خلاقه هر کدام تأکید کرد.

این پروژه ها و کمپین ها عبارت بودند از؛بانک ملت، ایلیا استیل، سایت شیپور،آموزشگاه سیمیا، بانک اقتصاد نوین، کمپین ورود رسمی خودرو نیسان، بیمه سامان، تپ سی و ...

سپس از "حسنعلی ضاد" بعنوان مدیر استراتژی درخواست شد تا ایشان هم نکاتی را در رابطه با مراحل استراتژی تبلیغات، تعامل با سفارش دهنده ، شناخت مخاطب، استخراج پیام و چگونگی ارزیابی با اثر بخشی تبلیغ، به هنرجویان را یادآور شوند.

در پایان این نشست، تهمتن امینیان و حسنعلی ضاد به سوالات هنرجویان پاسخ دادند.