ژوژمان درس "Book Design" در دوره ی یک ساله ی طراحی گرافیک

روز پنجشنبه 27 مهرماه 96 ژوژمان درس "طراحی کتاب در ترم چهارم هفتمین دوره ی یک ساله ی طراحی گرافیک برگزار شد.
در این کارگاه 10 جلسه ای 3 ساعته که از ابتدای تابستان 96 آغاز شده، هنرجویان دوره ی یک ساله با راهنمایی های «بیژن صیفوری» خلاقیت و تفکر دیزاین را در قالب پروژه های طراحی کتاب، طراحی کاورCD و آلبوم موسیقی تجربه کرده و به اجراهای حرفه ای دست یافتند.
لازم به ذکر است که پروژه ی «طراحی کتاب» یکی از دو پروژه ی پایانی هنرجویان دوره ی یک ساله ی طراحی گرافیک است. پروژه ی دیگر این هنرجویان «طراحی رویداد» با راهنمایی «مجید عباسی» است که چند هفته ی دیگر به پایان می رسد.