نمایشگاه آثار صادق بریرانی
نمایشگاه آثار صادق بریرانی عصر روز پنج شنبه 4 آبانماه از ساعت 16 تا 20 در نگارخانه ی بن تهران افتتاح خواهد شد.
این نمایشگاه همچنین برای بازدید عموم از جمعه 5 تا 10 آبان از ساعت 14 تا 20 دایر است.
آدرس : درکه - خیابان احمد پور - پلاک 60
تلفن: 22432179