رونمایی از کتاب سرخ و سیاهبه رسم عشق و احترام به نسل گذشته‌ی تبلیغات ایران، از شما دعوت می‌شود در نمایشگاه آثار و مراسم رونمایی کتاب سرخ و سیاه با انتشارات سیته همراه باشید.
کتاب سرخ و سیاه، مجموعه‌ای از ماندگارترین و درخشان‌ترین آگهی‌های تبلیغاتی متعلق به دوران طلایی تبلیغات تجاری در ایران، در دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی است.

چاپ این کتاب ادای دین به نسل گذشته‌ی تبلیغات است. سرخ و سیاه، شاید نخستین مجموعه‌ی غنی و پرباری باشد که با منتخبی از آثار دوران طلایی تبلیغات ایران، گردآوری و بازسازی شده است.

زمان: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷ تا ۲۱
مکان: گالری سهراب، خ سمیه، بین خ مفتح و رامسر، پ۱۴۲